Science & Mathematics

This or this is definitely not what I mean by alternative mathematics !

Unified Alternative Cosmology

<NL>
In de Centrale Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft staat misschien nog een exemplaar van de eerste druk (25 september 1995). Op het boek is destijds een gedegen kritiek geleverd, die in ieder geval van toepassing is op de eerste (en tweede) druk. De tweede druk is van 5 maart 2004 en is nog steeds beschikbaar, in PDF formaat.

Ja, mijn boek gaat dus over wiskunde. Ik zing dit liedje nu al meer dan vijftig jaar en het schijnt maar niet door te dringen dat de situatie in het vakgebied alarmerend is. Het lijkt wel of alle wiskundigen van professie, op een enkeling na, gewoon zitten toe te kijken hoe hun vak naar de knoppen gaat. Het boek draait er niet omheen en gaat in op één van de oorzaken van dit verschijnsel. Naast een groeiend gebrek aan discipline bij de jeugd en bij de volwassenen - de laatste hadden immers het goede voorbeeld moeten geven - is dit, zoals de titel aangeeft: het ontkoppeld zijn van de wiskunde en de werkelijkheid. De inhoud van de eerste en tweede druk is van 1995 en ouder en ik ben me ervan bewust dat zij verre van perfect is. (Maar ja, het ontbrak mij destijds ook wel wat aan de nodige discipline ..)

De nieuwste versie wordt hiernaast (klik op titelblad) onderhouden en is in HTML (MathJax) formaat.

</NL>

English chapters from the book

<NL> </NL>