Wat ik WEET

Evolutie is kansloos
Blind toeval leidt tot combinatorische explosies en kan
daarom geen rol van betekenis spelen bij het ontstaan
en de ontwikkeling van levende wezens.

Zijn er nog mensen die in een wonder geloven?

Voetnoten bij
Het elektrische heelal

De arrogantie van de fysicus
Ofwel hoe theoretisch natuurkundigen de plaats
van priesters en dominees proberen in te nemen.

Poreus continuüm
Hoe de theorie een zwart gat voorspelt
waar dat in de praktijk onmogelijk is.

Bestaan ufo's gewoon?

SED van het elektron
Mijn interpretatie van de Stochastische ElectroDynamica
om de zelf-energie van het elektron te kunnen berekenen.

Dossier Setterfield
De NulpuntsEnergie theorie van Barry Setterfield
kan met één pennestreek onderuit worden gehaald.

<EN>Relativity Reexamined</EN>

<EN>Galaxy project</EN>

Dossier Wiskunde
Verreweg de meeste mensen denken dat de wiskunde objectief en waardenvrij is.
Voor een ongeschoolde zijn formules van de wiskunde voornamelijk intimiderend.
Het ziet er zo geleerd uit dat je er niet over piekert om er als leek aan te tornen.
Er zal worden betoogd dat het meer dan ooit nodig is om dit taboe te doorbreken.

Creationisme versus Evolutionisme
Ik ben zelf geen Creationist en geen Evolutionist, of ik ben allebei.
Dus het interesseert me helemaal niet of de Bijbel juist is of dat de
officiële Wetenschap juist is. Ik wil "gewoon" de waarheid weten.
Ik zal dus streng zijn, voor zowel evolutionisten als creationisten.