Auteur:  Bruijn, Han de
Titel:   Waarom is de wiskunde zo onwerkelijk
Uitgever: s.l. :S.n., 1995
ISBN:   90-900-8837-7
Bevat:   239 blz.
Onderwerp: WI A03 WISKUNDE
Plaats:  Mag-bkuitl  CBmg(cB)  CB  23767148