Waarom is de wiskunde
zo onwerkelijk

$ e^{\frac{1}{2} \sigma^2 \nabla^2}$

Han de Bruijn

Opgedragen aan:
Stefan Denaerde, schrijver van het boek "Buitenaardse Beschaving"
Onder het motto: "De zelfzucht is jullie enige probleem". [Stefan]

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen,
met alle middelen die door de moderne techniek worden geboden
en zonder dat daarvoor eerst toestemming van de uitgever vereist is.

Voorwoord

Enkel een paar opmerkingen over het taalgebruik. Het betoog is grotendeels gesteld in het Nederlands, mijn moedertaal, omdat ik alleen op deze wijze in staat ben voldoende diepgang te bereiken. Dit geldt met name voor de wijsgerige gedeelten. Mijn Engels voldoende ontwikkeld om formules aan elkaar te praten, maar aan proza van andere aard kan ik me beter maar niet wagen. Het gevolg is dat de website (= deze) versie van het boek tweetalig is. Er worden twee iconen gebruikt en soms kan men kiezen tussen Nederlands of Engels, respectievelijk:
of . Beide iconen zijn altijd aanklikbaar (behalve hier).

Inhoud

 1. EXAKTHEID

 2. CONSTRUCTIVISME

 3. IMPLEMENTEERBARE
  VERZAMELINGENLEER

 4. DE NATUURWETTEN (1995)

 5. FUNKTIONEREN (1995)

 6. DISKRETE ONDERGROND (1995)

 7. CONTINUE BOVENBOUW (1995)

 8. NUMERIEKE PERIKELEN (1995)

 9. APPENDICES (1995)

 10. BIBLIOGRAFIE (1995)

Verstekwaarde (default) is: bijgewerkt in 2019.