LogiKwiz

Zij, de professionele logici, weten dat niet, maar de echte logika zou wel eens te koop kunnen zijn op de hoek van de straat; ze is te vinden in "eenvoudige" puzzelboekjes met opschriften als "LogiKwiz". Ik wil u een aantal voorbeelden van zo'n puzzel niet onthouden: Roelof de Graaf heeft een (Turbo Pascal) programma gemaakt dat handig is bij het oplossen van logikwizzen. Men kon het destijds op Internet vinden.