overzicht   overview

EXAKTHEID

Er is niets wat voor een theoretisch wiskundige vanzelfsprekender is dan het idee dat de wiskunde zich bezig houdt met dingen die "exakt" zijn. Maar wat iedereen voor uitgemaakt houdt, verdient het eerst onderzocht te worden.

Wanneer dit boek begint met een hoofdstuk over geschiedenis, dan moet niet het misverstand ontstaan dat ik van plan ben om de historie van de wiskunde tot in detail te gaan behandelen. Men moet deze uitweiding zien in het licht van één van mijn doelstellingen. Namelijk: aan te tonen dat de huidige "exaktheid", ofwel absolute precisie, van het vak wiskunde, niet kan gelden als iets wat van alle eeuwigheid gegeven is. De exaktheid van de wiskunde is natuurlijk, maar niet vanzelfsprekend.

 1. Voorgeschiedenis

 2. Euclidische wiskunde

 3. Abstraktie of Idealisatie

 4. Moderne meetinstrumenten

 5. Idealistisch determinisme

 6. Met de natte vinger

 7. Verborgen parameters

 8. Vierkante bellen
  Square Bubbles

 9. Mathematische modellen

 10. Materialisatie
  Back to the Roots

 11. Samenvatting & Aantekeningen