Curriculum Vitae

van:
Han de Bruijn
geboren:
6 juli 1947 te Breda
beroep:
ir. technische natuurkunde
(natuurkundig ingenieur)

Opleiding:

1953 - 1959
Lagere school
1959 - 1966
Klein seminarie (gymnasium-B) Ypelaar te Breda
Bijzondere belangstelling voor biologie en scheikunde
1966 - 1973
Technische Hogeschool (tegenwoordig Universiteit) Eindhoven;
studie Technische Natuurkunde
Afgestudeerd bij prof. L.J.F. Broer, richting Theoretische Fysica
Diploma behaald 21-09-1973

Loopbaan:

1974 - 1985
In vaste dienst bij Neratoom B.V. te den Haag (per 01-11-1974)
Werkzaam als rekenaar/specialist in de groep Stroming en WarmteOverdracht van de Technische Afdeling (TA/SWO). Voornamelijk op het gebied van de natrium technologie: pompen en warmtewisselaars, die bestemd waren voor de snelle kweekreactor in Kalkar.
1985 - 1986
Werkzaam als wetenschappelijk hoofdmedewerker (per 15-03-1985) bij de groep "Seismics and Acoustics", PRINCEPS project, van de afdeling Technische Natuurkunde van de Technische Hogeschool (tegenwoordig Technische Universiteit) te Delft
Dienstverband op basis van een jaarkontrakt, 1 x verlengd. Voltooid werden een aantal Menu-systemen voor interaktief werken met UNIRAS (Computer Graphics. Het bedrijf is nu een onderdeel van Advanced Visualization Systems AVS).
1986 - 2000
In vaste dienst bij de Technische Universiteit te Delft.
Beheer van Grafische en Technisch Wetenschappelijke Applikaties bij het Rekencentrum.
Daarna systeembeheer (: voornamelijk Cray J90, begin 1997 - midden 2000)
2000 - 2012
In dienst bij de groep 'Software voor Onderwijs en Onderzoek' (DTO/SOO) van de 'Dienst Technische Ondersteuning'
later ICT/3xO (Informatie en Communicatie Technologie / Onderwijs, Onderzoek en Organisatie; vergeet de eerste twee).
Ontwikkelen van voornamelijk Administratieve toepassingen, in het bijzonder Web-applicaties welke verband houden met Blackboard.
Vanaf begin 2004 bezig met Business Objects. Op het eind van de rit de zorg voor BO rapportages vanuit drie databases:
Einde dienstverband per 01-07-2012 (pensioen).

Ervaring:

Qua belangstelling op technisch-wetenschappelijk gebied ben ik een alleseter: geschiedenis / methodologie van de wetenschappen, logika & verzamelingenleer in theorie en praktijk; fundamentele fysica: relativiteitstheorie, quantum- mechanica, kosmologie. Wijsgerige achtergronden bij dit alles.

Zeer ruime ervaring met technisch-wetenschappelijke reken-problemen op het gebied van de warme werktuigbouw, zowel analytisch als numeriek. Uitgebreide kennis van, en ervaring met numerieke methoden, zowel eindige elementen als eindige differenties (zie hier).

Zeer ruime ervaring met technisch-wetenschappelijk programmeren, met aandacht voor de goede vormgeving en Documentatie (!) aspekten van software. Volledige beheersing van Fortran 77, Basic, Forth (plus 1802 machinecode) en de moderne programmeer-omgevingen van Object (Turbo) Pascal / Delphi.

Ruime ervaring met computer-systemen. Tien jaar gerekend op een CDC mainframe (Petten NOS/BE), twee jaar op een Gould minicomputer (MPX-32), TSO en CMS op het mainframe van het Rekencentrum. Uitgebreide Unix kennis via Convex/OS, ook op systeem-niveau via Unicos (Cray's), en last but not least: nogal wat ervaring met PC's.

Bij het Rekencentrum heb ik mij ontwikkeld tot een erkend "trouble-shooter" bij het oplossen van klanten-problemen. Ook heb ik goede relaties gehad met een aantal leveranciers van Third Party produkten. In volgorde van afnemende intensiteit worden genoemd: NAG , AVS/Uniras , Ansys , MSC/Nastran . Ze hebben me voor het werk aan de (oude) WebPagina's van het Rekencentrum ooit zelfs een award uitgereikt.

Vrijwel alle publikaties in het (voormalige) RC-Bulletin over de afgelopen 15 jaar, voorzover ze gaan over technisch-wetenschappelijke toepassingen en/of Computer Graphics, al dan niet in verband met de Convex, zijn van mij afkomstig. Daarnaast bijdragen geleverd aan onder andere Jaarverslagen van het Rekencentrum.

Onderwijs:

Aantekening Algemene Didaktiek behaald aan de T.H.E.

DocentenTraining gevolgd bij de Van Spaendonck Opleidingsgroep (via het RC).

Een jaar lang (1977 - 1978) les gegeven in Natuurkunde aan een avondschool in den Haag (: Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroeps- Onderwijs).

Bij het Rekencentrum Computer Graphics cursussen ontwikkeld en gegeven: GKS (Graphical Kernel System) en AVS (Advanced Visualization System).

Gaf bijlessen in scheikunde, natuurkunde en wiskunde (B en A).
Iedereen die bij mij bijles heeft gehad is mede daardoor geslaagd voor zijn examen (VWO).

Overige:

Orgelspel, muzikale arrangementen en compositie. Was zo'n drie jaar verbonden als (leader) organist bij het Jongerenkoor van de basiliek in Hulst. Later ook het Zeeuws Vlaams kinderkoor van broeder Leander tijdens de mis op het orgel begeleid. Bij het knapenkoor van dezelfde broeder Leander is mijn muzikale "loopbaan" trouwens ooit begonnen. Momenteel organist van de R.K. Kerk te Barendrecht voor de latijnse mis en andere vieringen. Een oorkonde en erespeld (lintje) ontvangen van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.

Thuis een MIDI installatie met computer (PC), digitaal orgel en Sound Canvas. Kontakten via Internet met componisten en tekstschrijvers. Was destijds maintainer van een site voor Originele Midi Composities te Delft (ftp.rc.tudelft.nl:/pub/midi). Componeer zelf muziek, met behulp van eigengemaakte software. Ik maak teksten en gedichten en heb bijgedragen aan een STF standaard (: Song Text Format) voor Midi KAR(aoke) files. Laatste ontwikkeling was viool leren spelen.

Beheersing van Nederlands en (technisch) Engels. Redelijke kennis van Duits, kan Frans verstaan maar niet spreken. Cursus Journalistiek gevolgd bij de L.O.I. Veel stukken geschreven in het Nederlands en in het Engels.

Publikaties:

Omdat het aantal publikaties van mijn hand, strikt genomen, in de honderden zou lopen, heb ik ze ondergebracht in een klein aantal rubrieken.
 1. H. de Bruijn, M. Heslenfeld: "Multimode Heat Transfer in Sodium Pumps"; proceedings of the first international conference on numerical methods in laminar and turbulent flow; Swansea U.K. 17-21 juli 1978.
 2. H. de Bruijn et al. Acht (8) gelijksoortige artikelen over de kleinste kwadraten eindige elementen methode. De laatste in deze serie is het meest relevant: "Least squares numerical analysis of the steady state and transient thermal hydraulic behaviour of LMFBR heat exchangers"; colloquium Topics in applied numerical analysis, CWI, syllabus 4+5, pp. 165-196; presentatie bij het Mathematisch Centrum, december 1983.
 3. Han de Bruijn: "Een muzieksysteem in FORTH. Deel 1: Musicode / Deel 2: Klavarskribo; maandblad van de Hobby Computer Club (HCC) nr. 69 en 70. "FORTH Orgel. Deel 1 : Hardware / Deel 2 : Software in het "Vijgeblad" van de FORTH gebruikers groep. Gaat over een eigengemaakte interface tussen 1802 processor (COMX-35) en elektronisch orgel (Eminent-300). Vaste bijdragen over FORTH en 1802 machinetaal voor "COMX NEWS", het maandblad van de COMX gebruikers groep.
 4. Een heel boek geschreven en eigenhandig "uitgegeven":

  Auteur: Bruijn, Han de Bruijn
  Titel: Waarom is de wiskunde zo onwerkelijk
  Uitgever: s.l. :S.n., 1995
  ISBN: 90-900-8837-7
  Bevat: 239 blz.
  Onderwerp: WI A03 WISKUNDE
  Plaats: Mag-bkuitl CBmg(cB) CB 23767148
  Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft
 5. Deelname aan discussies op Internet over technisch-wetenschappelijke onderwerpen. Het meest uitgebreid was de "Series on Unified Numerical Approximations" (SUNA, 60 artikelen) in de groep sci.math.num-analysis. Bij vlagen zeer actief geweest in de algemene sci.math nieuwsgroep.
 6. Menigmaal programmatuur ontwikkeld voor degene die erom vroeg, zowel binnen als buiten de TU Delft. De in mijn ogen belangrijkste bijdrage is ZONWIND: de 3-D energiedichtheid van kosmische straling rondom de zon, in samenwerking met een Duitse astronoom (Horst Fichtner)
 7. Laatst heb ik mijn oude bekommernis weer opgepakt: grondslagen onderzoek en zuiver toegepaste - of toegepast zuivere - wiskunde.
  Enige reputatie heb ik zo doende verworven in het Mathematics Stack Exchange forum.