overzicht   overview

DISKRETE ONDERGROND

Ten nauwste verbonden met het wiskundige grondslagen onderzoek zijn de mathematische logika en de verzamelingenleer. Centraal in beide systemen staat de Booleaanse algebra. Men kan de ontwikkeling alleen goed begrijpen wanneer zij wordt opgevat als historisch noodzakelijke begeleiding van het ontstaan van de digitale techniek en in het bijzonder van de computer.
 1. IMPLEMENTEERBARE
  VERZAMELINGENLEER

 2. Van hetzelfde

 3. Elementaire klassen

 4. Allerlei logika

 5. Het schandaal van de propositielogica
  Propositional Logic and Redundancy
  About an article by Jeroen Valk

 6. Paradoxen

 7. Leren tellen
  Natural Counting

 8. How about Cantor's Theory
  in a Finite context?

 9. Samenvatting & Aantekeningen