overzicht   overview

NUMERIEKE PERIKELEN

Men moet het oordeel van fysici toelaten in de mathematische besluitvorming. Op deze manier heb ik bij herhaling gepleit voor een multi-disciplinaire visie op de wiskunde. Het ontbreekt onze geleerden niet aan vernuft, maar des te meer aan een fundamentele eensgezindheid. We hebben inmiddels gezien hoe kwetsbaar, op dit punt, het samenstel van de exakte wetenschappen is.

Van alle wiskundige disciplines is de Numerieke Wiskunde mijn ultieme test. Hier kan namelijk, dank zij de eigen deskundigheid, met trefzekerheid worden bewezen dat puur de menselijke zelfzucht [Stefan], en niet enig gebrek aan vernuft, debet is aan falend wiskundig inzicht. Dit is des te alarmerender omdat het gaat om een relatief eenvoudige problematiek.

 1. Saamhorigheid
  The Manifesto

 2. Duale samenhang

 3. Tegen de stroom in
  Upwind differencing scheme
  in Finite Volume Method (FVM)

 4. Verenigde diffusie
  Confusion in 2-D and 3-D
  What is the difference between Finite Difference Methods,
  Finite Element Methods and Finite Volume Methods
  for solving PDEs?

 5. Labrujere's probleem
  What is the difference between Finite Difference Methods,
  Finite Element Methods and Finite Volume Methods
  for solving PDEs?

 6. Samenvatting & Aantekeningen

 7. Unified Numerical Analysis

 8. MSE publications / references
  year : 2018 , 2017 , 2016 .

 9. MultiGrid Calculus