overzicht   overview

BIBLIOGRAFIE

Sefan Denaerde, "Buitenaardse Beschaving", Ankh-Hermes Deventer, 1976, ISBN 90 202 3254 1.

Exaktheid

B.L. van der Waerden, "Ontwakende Wetenschap". Nederlandse vertaling van "Erwachende Wissenschaft", Birkhauser, Basel, 1968.

L.E.J. Brouwer, "Over de grondslagen der wiskunde", Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1981.

"Plato, Schrijver", teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1988, ISBN 90 351 0483 8 / 0466 8 , "De grot", bladzijde 185,186.

Isaac Newton (A. Koyre, I.B. Cohen), "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", volume I en II, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1972 (origineel in 1726).

Pièrre Teilhard de Chardin, "Het Verschijnsel Mens", Aula, Het Spectrum 1971 (uit de handel). Nederlandse vertaling van "Le Phénomene Humain".

Robert Havemann, "Dialektiek zonder Dogma. Natuurwetenschappen contra communistische ideologie", Aula, Het Spectrum, 1966. Nederlandse vertaling van "Dialektik ohne Dogma".

David Bohm, "Causaliteit en Waarschijnlijkheid in de moderne Fysica", Aula, Het Spectrum, 1963. Nederlandse vertaling van "Causality and Chance in Modern Physics".

A. van de Beukel, "De dingen hebben hun geheim (gedachten over natuurkunde, mens en God)", vierde druk, Ten Have b.v., Baarn, 1990. ISBN 90 259 4453 1

Paul Davies, "Other Worlds (Space, Superspace and the Quantum Universe)", Melbourne, 1980, ISBN 0-460-04400-1.

Preston C. Hammer, "Standards and Mathematical Terminology", "Mind Pollution", deel van een persoonlijke correspondentie.

NAG Newsletter 1/88, The Numerical Algorithms Group Limited, 1988.

Nigel Calder, "Sleutel tot het heelal (nieuwe wegen in de moderne fysica)", Nederlandse vertaling van uitgave BBC Publications, London U.K., Uitgeverij Bosch & Keuning, Baarn, 1977. ISBN 90 246 6982 0

Han (J.G.M.) de Bruijn, "Grondslagen voor een Materialistische Wiskunde, een wiskunde gebaseerd op de materiële werkelijkheid", afstudeerverslag, Technische Hogeschool Eindhoven, 1973. Wellicht nog ergens in een archief.

Bruno Latour, "Wetenschap in Beweging", Uitgeverij Bert Bakker, 1988. Nederlandse vertaling van "Science in Action".

Constructivisme

Gentzen G. / Szabo M.E. (red.), "The Collected Papers of Gerhard Gentzen", North Holland, Amsterdam, 1969.

Alonzo Church, "The Calculi of Lambda-Conversion", Annals of Mathematics Studies number 6, Princeton University Press, 1951.

De natuurwetten

H. Tennekes, "Hoe voorspelbaar is het weer?", Intermediair, 20e jaargang - 6 april 1984.

Benoit B. Mandelbrot, "The Fractal geometry of Nature", W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1982, ISBN 0-7167-1186-9, hoofdstuk I.

Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, "The Feynman Lectures on Physics", Volume II chapter "Electromagnetic Mass" & Volume III, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1965.

Léon Brillouin, "Relativity Reëxamined", Academic Press, 1970.

V.B. Berestetskii, E.M. Lifshitz, L.P. Pitaevskii, "Quantum Electrodynamics", Course of Theoretical Physics, Pergamon Press, Oxford, 1967.

Frank H. Shu, "The Physical Universe. An Introduction to Astronomy", University Science Books, 1982.

Hans Stephani (John Stewart), "General Relativity (An introduction to the theory of the gravitational field)", Cambridge University Press, 1982, ISBN 0 521 24008 5.

Ad Lagendijk, "De arrogantie van de fysicus", Intermediair 25e jaargang 38 - 22 september 1989.

Stephen Hawking, "Het heelal", Nederlandse vertaling van "A brief history of time", Bert Bakker, Amsterdam, 1988.

Paul Groenenboom,"The construction of nucleon-nucleon potentials in the $^3S_1 - ^3D_1$ state from the phase parameters and the structure of the trinucleon bound state", Academisch proefschrift, Vrije Universiteit te Amsterdam, 1979.

Funktioneren

Karl Marx, "Het Kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie. Deel I: Het Productieproces van het Kapitaal". W. de Haan - Bussum, 1972. ISBN 90 228 35073
Nederlandse vertaling van "Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals". Hoofdstukken 5 en 1.

A. Tarski & E. W. Beth, "Inleiding tot de Logica (en tot de methodenleer der deductieve wetenschappen)", Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1953. Nederlandse vertaling van "Introduction to logic and to the methodology of deductive sciences".

Denis de Rougemont, "Denken met de Handen" (2e druk), Holland, Amsterdam, 1948. Nederlandse vertaling van "Penser avec les mains".

Alonzo Church, "Introduction to Mathematical Logic, Volume I", Princeton University Press, 1956.

S.T.M Ackermans / J.H. van Lint, "Algebra en Analyse", Academic Science, Den Haag, 1976.

Luc Steels, "Programmeren in LISP", Academic Service, den Haag, 1983.

Preston C. Hammer, "Advances in Mathematical Systems Theory", Pennsylvania State University Press, University Park, 1969.

Diskrete ondergrond

Alfred Korzybski, "Science and Sanity", Lakeville U.S.A., 1958.

Paul Halmos, "Intuitieve Verzamelingenleer", Aula, Het Spectrum, 1968. Nederlandse vertaling van "Naive Set Theory".

A.H. Whitehead / B. Russell, "Principia Mathematica", volume I, II en III, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1910 - 1913.

H. Graham Flegg, "Schakel-algebra", Prisma Technica 34, Het Spektrum, 1969. Nederlandse vertaling van "Boolean Algebra and its Application".

David Gries, "Compiler Construction for Digital Computers", John Wiley & Sons, 1971.

J.H. ter Bekke, "Database Ontwerp", H.E. Stenfert Kroese B.V., 1983, ISBN 90 207 1265 9.

George Spencer Brown, "Laws of Form", Julian Press, New York, 1972.

Continue bovenbouw

"Statistisch Compendium", collegediktaat nr.218, Technische Hogeschool Eindhoven ($<$ 1974).

H. de Brui(j)n, "Least squares numerical analysis of the steady state and transient thermal hydraulic behaviour of L.M.F.B.R. heat exchangers", Colloquium Topics in Applied Numerical Analysis, CWI Syllabus 4 , Amsterdam, 1984. Kettingreferenties via paragraaf 9 .

S.V. Patankar, "Numerical Heat Transfer and Fluid Flow", Hemisphere Publishing Company U.S.A. 1980.

Numerieke Perikelen

J.C. Rice & R.J. Schnipke, "A monotone streamline upwind finite element method for convection-dominated flows", "An equal order velocity-pressure formulation that does not exhibit spurious pressure modes", beide artikelen in "Computer methods in applied mechanics and engineering", North Holland, 1985/86. Commercieel gerealiseerd als het pakket FLOTRAN.

O.C. Zienkiewicz, "The Finite Element Method", 3th edition, Mc.Graw-Hill U.K. 1977, ISBN 0-07-084072-5.

Spalding D.B., "A general purpose computer program for multi-dimensional one- and two-phase flow", Mathematics and computers in simulation, North Holland Press, vol. XXIII, pp 267-276, 1981. Commercieel gerealiseerd als het pakket PHOENICS.

William F. Ames, "Numerical Methods for Partial Differential Equations", second edition, Academic Press, 1977, ISBN 0-12-056760-1.

Z.J. Csendes, "A fortran program to generate finite difference formulas", International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 9, 581-599 (1975).

Th.E. Labrujère, "DE "EINDIGE ELEMENTEN - KLEINSTE KWADRATEN" METHODE TOEGEPAST OP DE 2D INCOMPRESSIBELE STROMING OM EEN CIRKEL CYLINDER", Memorandum WD-76-030, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Noordoostpolder, 23 februari 1976.

G. de Vries, T.E. Labrujère, D.H. Norrie, "A LEAST SQUARES FINITE ELEMENT SOLUTION FOR POTENTIAL FLOW", Report No.86, Department of Mechanical Engineering, The University of Calgary, Alberta, Canada, December 1976.

Han de Bruijn, bestanden welke zijn op te halen (download) via deze site: suna.zip , zonwind.zip , basboek.zip .