overzicht   overview

FUNKTIONEREN

Alle maatschappelijke en natuurlijke processen zijn het werken van de materie zelf. De elementaire vorm van dit werken wordt mathematisch tot uitdrukking gebracht in het funktiebegrip. Ons onderzoek wordt daarom vervolgd met een grondige analyse van wat een funktie in werkelijkheid is.
  1. De arbeid

  2. Causaliteit

  3. Werkelijk waar

  4. Historisme

  5. Ekonomische politiek

  6. Samenvatting & Aantekeningen

  7. Antwoorden aan Ubbo