Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Bronnen
Gedateerd februari 2004.

Samenvatting

Bronnen

 1. Studiecentrum Socialistische Partij, 'Een samen werkende en eerlijk delende maatschappij', SP 2000/2001
  De Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit zo'n 4 miljoen mannen en 3 miljoen vrouwen. [ ... ]
  De meeste mensen werken in de financiële en zakelijke dienstverlening (1,474 miljoen)

  Een eenvoudige rekensom leert dat dit 100 * 1,474 / 7 = 21 procent is.
 2. Karl Marx, 'Het Kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie
  Deel I: Het Productieproces van het Kapitaal'. W. de Haan - Bussum, 1972. ISBN 90 228 35073
  Nederlandse vertaling van 'Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie.
  Buch I: Der Produktionsprozess des Kapitals'.
 3. Silvio Gesell, 'Het Wondereiland Barataria', Aktie Strohalm, Utrecht, 1992
 4. Margrit Kennedy, 'Interest and Inflation Free Money', Permakultur Institut E.V. 1988 (via Strohalm)
 5. Jan Pen, 'kijk, economie (over mensen, wensen, werk en geld)'
  uitgeverij het Spectrum, Utrecht/Antwerpen (1979)
  ISBN 90 274 9242 5
 6. Alec Nove, 'De Sovjet Economie', vertaling van 'The Soviet Economy'
  Aula-Boeken, Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum 1965
 7. 'Wegwijs (in beleggingen, woningmarkt, hypotheken, verzekeringen, pensioenen)
  Exclusief consumentenblad voor HBO-ers en Academici'
  16e/17e jaargang - uitgave nr. 33 - nov./dec. 2001 en nr. 35 - nov./dec. 2001
  Het leuke van dit tijdschrift is dat er getallen in staan.
 8. 'Het Geld van de Toekomst. Een nieuwe visie op welzijn, werk en een humanere wereld'
  2001 - Forum - Amsterdam, ISBN 90 225 2819 7
 9. Dr. Ravi Batra, 'The Great Depression of 1990'
  Dell Publishing, New York, June 1988, ISBN 0-440-20168-3
 10. Jan Marijnissen, Tegen-stemmen, Een Rood antwoord op Paars, Uitgeverij L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen,
  Tweede druk 1996/2000, op bladzijde 199 bovenaan: dat het hoogste salaris idealiter niet meer zou moeten bedragen dan,
  bijvoorbeeld, drie keer het laagste inkomen
  .
 11. Arie van den Beukel, " De dingen hebben hun geheim (gedachten over natuurkunde, mens en God)"
  vierde druk, Ten Have b.v., Baarn, 1990. ISBN 90 259 4453 1 . Zie ook hier.
 12. Denis de Rougemont, "Denken met de Handen" (2e druk), Holland, Amsterdam, 1948.
  Nederlandse vertaling van "Penser avec les mains".